Parafia św Urbana

Hecznarowice

Get Adobe Flash player


Duszpasterze parafii Św. Urbana w Hecznarowicach


                        Ks. Antoni Kudłacik - I duszpasterz. Przybył do Hecznarowic z Ponikwi koło Wadowic w dniu 2  września 1911 r. i pracował do 1917 r.

Ks.Jan Świętnicki  - II duszpasterz.Przybył do parafii 1 października 1917 r.Sprawował opiekę nad parafią do 31 grudnia 1931 r.
Ks. Jan Wądolny - III duszpasterz. Urodził się 22 października 1881 r. w Wadowicach. W 1904 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako katecheta w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Kętach, Żywcu i Kaniowie. Zmarł 29 kwietnia 1957 r. po 25 latach pracy kapłańskiej w Hecznarowicach. Został pochowany w grobowcu księży na naszym cmentarzu.

Ks. Włodzimierz Chwirut - IV duszpasterz w naszej parafii. Urodził się 10 listopada 1903 r. w Skawinie. Do naszej wioski przybył z Rudawy koło Krzeszowic w czerwcu 1957 r. Zmarł 17 lutego 1973 r. po 16 latach pracy, został pochowany w grobowcu na naszym cmentarzu.

Ks. Stanisław Wcisło - V duszpasterz. Do Hecznarowic przybył w dniu 14 czerwca 1973 r. z Wieprza koło Andrychowa. Zmarł po 10 latach pracy w naszej parafii 27 października 1983 r.


Ks. Jan Fudala - VI duszpasterz. Urodził się 18 listopada 1939 r. w Rogoźniku koło Ludźmierza. Swoją posługę kapłańską sprawował w parafiach tj: Barwałd. Jeleśnia, Ujsoły, Targanice, Racławice i przez 8 lat w Ponikwii. Na polecenia Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego został skierowany do Hecznarowic. W naszej parafii obchodził Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, 45-lecie kapłaństwa, a także 25-lecie pracy wśród nas. Po 29 latach pracy w naszej parafii od sierpnia 2012 r.zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Bielsku - Białej. 25 maja 2013 r. obchodził w Hecznarowicach swój  Złoty Jubileusz kapłaństwa, celebrując sumę odpustową ku czci Św. Urbana.  Zmarł 5 listopada 2013r.  i został pochowany w krypcie księży proboszczów w kaplicy na cmentarzu w Hecznarowicach. 


.
Ks. Aleksander Smarduch - VII duszpasterz w parafii. Do Hecznarowic przybył w 2012r. z parafii Św. Urbana w Brzeszczach. Urodził się 26.03.1966r. w Nowym Targu, święcania kapłańskie przyjął w 1991r. Posługę kapłańską pełnił w Kozach, Włosienicy, Żywcu i w Brzeszczach. 


Księża wikariusze pracujący w parafii w Hecznarowicach


• śp. Ks. Julian Lachendro - od grudnia 1956 r. do czerwca 1957 r.

• Ks. Mieczysław Janosik - 1987 - 1989

• Ks. Zdzisław Grochal - 1989 -1991

• Ks. Tadeusz Skupień - 1991 - 1993

• Ks. Jan Nawrat 1993 - 1996

• Ks. Krzysztof Gworek - 1996 - 1998

• Ks. Tomasz Związek - 1998 - 2005

• Ks. Sławomir Kołata - 2005 - 2009

• Ks. Grzegorz Drewniak - 2009 - 2010

• Ks. Wojciech Maćkowski - 2010 - 2021

* Ks. Kamil Skoczylas - 2021 - 


Księża i siostry zakonne z Hecznarowic

 

 

W Hecznarowicach urodzili się i wychowali następujący księża:

1. Ks. Maciej Warmuz, syn Antoniego i Anny z domu Ciężadło. Urodził się 6 stycznia 1846 roku. Ukończył szkołę realną w Białej, następnie gimnazjum św. Anny w Krakowie. Teologię studiował w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego 13 lipca 1872 roku w Tarnowie. Pracował jako wikariusz w Uszwi, następnie w Andrychowie oraz w Białej, gdzie w 1880 roku został administratorem. 25 lipca 1881 roku został mianowany administratorem, a 12 września 1881 roku proboszczem w kościele parafialnym św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Od 1895 roku przez 27 lat był dziekanem dekanatu oświęcimskiego. W 1891 roku został odznaczony  EC (łac. Expositorium Canonicale – najczęściej przyznawane, przez biskupa na wniosek dziekana, odznaczenie diecezjalne dające kapłanowi tytuł kanonika i prawo noszenia krótkiej czarnej pelerynki przyszywanej do sutanny), następnie RM (łac. Rochettum et Mantolettum – wyższy i rzadziej udzielany stopień kanonika katedralnego dający prawo do noszenia rokiety i mantoletu). Zmarł 30 stycznia 1922 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kętach.

 

 2. Ks. Józef Nikiel, syn Wojciecha i Marianny z domu Witek. Urodził się 15 października 1847 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego 29 lipca 1873 roku w Tarnowie. Był wicedziekanem, a następnie dziekanem dekanatu radłowskiego. Pracował w Wielopolu Skrzyńskim, Łęgu Tarnowskim, Siemiechowie, następnie znowu w Łęgu Tarnowskim oraz w katedrze w Tarnowie. 5 lutego 1881 roku został proboszczem w Zaborowie. W 1887 roku został odznaczony EC (łac. Expositorium Canonicale – najczęściej przyznawane, przez biskupa na wniosek dziekana, odznaczenie diecezjalne dające kapłanowi tytuł kanonika i prawo noszenia krótkiej czarnej pelerynki przyszywanej do sutanny), następnie RM (łac. Rochettum et Mantolettum – wyższy i rzadziej udzielany stopień kanonika katedralnego dający prawo do noszenia rokiety i mantoletu). Zmarł 23 grudnia 1923 roku i spoczywa na placu przy kościele w Zaborowie.

                 

3. Ks. Franciszek Warmuz, syn Józefa i Katarzyny z domu Nikiel (siostry księdza Józefa Nikla). Urodził się 9 października 1887 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Anatola Nowaka 6 lipca 1911 roku w Krakowie. Pracował w Rajczy, Dobczycach i w Krakowie-Podgórzu. Od grudnia 1920 roku był proboszczem w Zakliczynie k. Myślenic. Zmarł 21 października 1921 roku w Krakowie i spoczywa na placu przy kościele w Zakliczynie.

 

4. Ks. Franciszek Głuszek, syn Wawrzyńca i Elżbiety z domu Nowak. Urodził się 25 lipca  1886 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Anatola Nowaka 6 lipca 1911 roku w Krakowie.       Od 1932 roku był proboszczem w Biórkowie Wielkim k. Proszowic, gdzie zmarł w 2 listopada 1955 roku i tam został pochowany.

 

5. Ks. Karol Wójcik, syn Józefa i Anny z domu Gasidło. Urodził się 16 czerwca 1887 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Adama Stefana Sapiehy 7 lipca 1912 roku w Krakowie. Pracował w Czernichowie k. Krakowa, następnie był kapelanem wojskowym w 8. dywizji piechoty Wojska Polskiego. Później był proboszczem w Miętustwie, gdzie zmarł 23 listopada 1953 roku i tam został pochowany.

 

6. Ks. prałat Józef Brzeźniak, syn Ignacego i Marii z domu Formas. Urodził się 5 sierpnia 1934 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka 3 września 1957 roku w Krakowie. Pracował w Cięcinie, Białce Tatrzańskiej, Krzeszowicach oraz w Krakowie, w parafii św. Katarzyny. Następnie przez 36 lat był proboszczem w Krakowie-Skotnikach. Tam też w 2007 roku, w uroczystość odpustową, obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Posiadał tytuł kapelana honorowego Ojca Świętego. Zmarł 1 sierpnia 2017 roku i został pochowany w Krakowie - Skotnikach.

 

7. Ks. Adam Brzeźniak, syn Ignacego i Marii z domu Formas. Urodził się 6 grudnia 1936 roku. 16 lipca 1953 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie). Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1960 roku z rąk księdza biskupa Karola Pękali w Tarnowie. Pracował w Krakowie-Płaszowie, Kluczborku i następnie znów w Krakowie-Płaszowie. Przez 47 lat prowadził rekolekcje i misje w całej Polsce.           17 czerwca 2010 roku w domu macierzystym w Krakowie-Płaszowie obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa             i 47-lecia pracy misyjnej. Zmarł 5 września 2017 roku i został pochowany na cmentarzu Podgórskim                               w Krakowie.

 

 

8. Ks. prałat Feliks Formas, syn Karola i Anny z domu Drabek. Urodził się 30 sierpnia 1942 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza arcybiskupa Karola Wojtyły 3 kwietnia 1966 roku w Krakowie. Pracował w Mogilanach, Jaworznie, Krakowie-Krowodrzy i w Krakowie, w parafii św. Floriana. Następnie przez 32 lata i 4 miesiące był proboszczem w Wawrzeńczycach. Przez 20 lat pełnił funkcję dziekana. Posiada tytuł kapelana honorowego Ojca Świętego. Jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym w Hecznarowicach i czynnie włączał się w posługę duszpasterską w parafii. W 2016 roku obchodził w naszej parafii jubileusz 50 - lecia kapłaństwa. Zmarł 31 grudnia 2021 roku i został pochowany w krypcie księży w kaplicy na cmentarzu w Hecznarowicach.

 

9. O. Zbigniew Wójcik, syn Tadeusza i Haliny z domu Swakoń. Urodził się 2 października 1970 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Kazimierza Nycza 11 września 1999 roku w Krakowie. Należy do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie). Od 2010 roku był wykładowcą w Instytucie Psychologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym Świętego Bonawentury w Rzymie. Obronił doktorat w zakresie psychologii. W 2020 roku wrócił do Polski i pracuje w Krakowie.     

 

 

10. Ks. Sławomir Suski, syn Stanisława i Julii z domu Kózka. Urodził się 31 sierpnia 1974 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Tadeusza Rakoczego 2 czerwca 2001 roku w Bielsku-Białej. Pracował w Cięcinie, Bystrej Krakowskiej, Jaworzu, Czechowicach, Bujakowie, na Jasnej Górze, w Oświęcimiu, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach a obecnie w Bielowicku.

                            

11. Ks. Marcin Naglik, syn Jana i Bogumiły z domu Pająk. Urodził się 6 marca 1984 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Tadeusza Rakoczego 29 maja 2010 roku w Bielsku-Białej.             Pracował w Brzeszczach, Żywcu, Czechowicach - Dziedzicach a obecnie został skierowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Jest proboszczem w Sieradzu.


12. Ks. Bartłomiej Pająk, syn Józefa i Krystyny z domu Gondek. Urodził się 16 lipca 1983 roku. Był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (2 lata), a następnie w Koszalinie (4 lata). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Józefa  Kupnego 29 maja 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. 

 

13. Ks. Piotr Pająk, syn Józefa i Krystyny z domu Gondek. Urodził się 19 grudnia 1984 roku.   8 września 2004 roku wstąpił do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie), gdzie złożył śluby zakonne. Święcenia kapłańskie otrzymał, wraz z bratem, z rąk księdza biskupa Józefa Kupnego, 29 maja 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. 


14. Ks. Grzegorz Sztafiński, syn Michała i Leokadii z domu Pająk. Urodził się 28 czerwca 1987 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Romana Pindla 26 maja 2018 roku w Bielsku-Białej. 


 

W Hecznarowicach urodziły się i wychowały następujące siostry zakonne:

 

  1. S. Maria Brzeźniak, córka Franciszka i Marii z domu Nycz. Urodziła się 1 sierpnia 1922 roku. 2 sierpnia 1947 roku wstąpiła do Zakonu Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach i otrzymała imię Franciszka. Do nowicjatu została przyjęta 1 sierpnia 1948 roku. Śluby wieczyste złożyła 2 sierpnia 1950 roku. 8 sierpnia 1953 roku wyjechała z Kęt do Słupska i otrzymała imię Maria Franciszka. Zmarła 5 września 2014 roku w Słupsku i tam została pochowana.

 

  1. S. Czesława Wójcik, córka Józefa i Anieli z domu Pająk. Urodziła się 7 lipca 1929 roku. 9 kwietnia 1953 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianek) w Goczałkowicach i otrzymała imię Czesława. Pierwsze śluby złożyła 11 października 1954 roku, zaś śluby wieczyste 11 października 1960 roku. Była katechetką i pracowała w szkołach w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie i Goczałkowicach. Zmarła i została pochowana w Goczałkowicach.

 

  1. S. Helena Baścik, córka Jana i Anieli z domu Ryczek. Urodziła się 28 lipca 1933 roku.                          Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej wstąpiła 6 maja 1954 roku. Otrzymała imię Elżbieta. Pierwsze śluby złożyła w Starej Wsi k. Brzozowa 8 grudnia 1956 roku, zaś śluby wieczyste 8 grudnia 1962 roku w Chotomowie k. Legionowa. Pracowała w Starej Wsi, na Żoliborzu w Warszawie, w Częstochowie i Kaliszu. Jako siostra przełożona pracowała w Szczecinie i Lublinie, a obecnie przebywa w Łodzi.

 

  1. S. Krystyna Baścik, córka Franciszka i Zofii z domu Mleczko. Urodziła się 27 czerwca 1935 roku.      Do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Kętach wstąpiła 26 lipca 1952 roku i otrzymała imię Marcjanna. Śluby wieczyste złożyła 2 lutego 1955 roku. Jesienią 1971 roku wyjechała jako misjonarka do Argentyny, gdzie zmarła19 czerwca 2016r.

 

  1. S. Renata Szczepańczyk, córka Edwarda i Czesławy z domu Flasz. Urodziła się 20 lipca 1962 roku. Do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus wstąpiła 20 czerwca 1981 roku i w dniu ślubów zakonnych, które złożyła 20 lipca 1983 roku, otrzymała imię zakonne Maria Wiktoria od św. Michała Archanioła. Śluby wieczyste złożyła 20 lipca 1988 roku w Czernej. Podczas pobytu w Zgromadzeniu ukończyła studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Szkołę Formatorów w Częstochowie. Obecnie pełni posługę Matki Generalnej Zgromadzenia.

 

 

Opracował Stanisław Płonka