Parafia św Urbana

Hecznarowice

Get Adobe Flash player

                                                                                                                                                                                 

                                                                         Hecznarowice 17.10.2021r.

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA              

W KATOWICACH            

DELEGATURA W BIELSKU – BIAŁEJ

W odpowiedzi na ciągłe nękania społeczności Parafii Św. Urbana w Hecznarowicach /trwające już10 lat/ związane z rzekomym naruszaniem prawa przez nadmierną głośność i częstotliwość melodii kurantów i dzwonów mechanicznych na budynku kościoła, oświadczamy:

·       Dzwony mechaniczne używane są w tutejszej Parafii od 1911 roku i ich częstotliwość i głośność od tego czasu jest stała.

·       Elektroniczne kuranty, wolą tutejszych Parafian, zostały ufundowane na 100-lecie Parafii w 2011 roku i była to inicjatywa całkowicie społecznie oddolna.

·       Jest zachowywana całkowita cisza w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 /kurant i dzwony w tym czasie są wyłączone/.

·       Parafia Św. Urbana w Hecznarowicach liczy 2570 mieszkańców, z których tylko jedna rodzina t. j. 4 osoby uskarżają się na nadmierny hałas.

·       Na prośbę tej rodziny została już ograniczona głośność, częstotliwość i czas melodii.

·       Po spotkaniu tejże rodziny z Radą Parafialną przed czterema laty został też ustalony poziom głośności, który jest od tego czasu niezmienny ale przedstawiciel tej rodziny regularnie przychodził do księdza Proboszcza, raz podziękować za odpowiednią głośność, a innym razem, by domagać się wyciszenia, chociaż poziom cały czas jest stały – na odczuwalną głośność mają przecież wpływ warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, wilgotność powietrza czy ciśnienie.

·       Wielu Parafian domagało się podniesienia głośności, argumentując to chęcią lepszej słyszalności szczególnie, gdy mieszkają w większej odległości od kościoła, ale mimo tych interwencji poziom głośności pozostaje niezmienny.

 

·       Ksiądz Proboszcz przy okazji wizyty duszpasterskiej rozmawiał                     z rodzinami zamieszkałymi w bliskości kościoła, czy głośność                        i częstotliwość dzwonów oraz kurantów stanowi dla nich problem                 i nigdzie nie spotkał się ze skargami oprócz ww. rodziny, która nie mieszka w bezpośredniej bliskości kościoła.

·       Starosta Bielski w piśmie z dnia 24.02.2021r. orzekł, że powołując się  na zapisy Konstytucji RP gwarantujące wierzącym swobodę wyznania            i sprawowania kultu religijnego, Konkordat i Kodeks Prawa Kanonicznego, nie ma podstaw do tego, by wyłączać instalacje lub urządzenia znajdujące się w miejscach kultu religijnego.

·       Mamy dobrą wolę ale też i świadomość, że nie zaradzimy potrzebom wszystkich osób zamieszkałych na terenie Parafii – trzeba dostosować się w tym wypadku do woli większości Parafian.

·       Mamy wrażenie, że cały ten proces usiłujący zabrać naszej wspólnocie parafialnej dobro, którym cieszy się i które tworzy piękny klimat duchowego przeżywania naszej wiary, jest wpisywaniem się w modny dziś atak na wspólnotę Kościoła Katolickiego i na wolność religijną.

·       Wiadomość o próbie ograniczenia a nawet wyłączenia melodii kurantów wywołała duży niepokój a nawet wzburzenie w naszej społeczności. Żywimy nadzieję, że Wasz Organ /Inspektorat Ochrony Środowiska/,  jest zatroskany nie tyle o respektowanie suchych przepisów, ale zależy Mu ogólnym dobrostanie naszej wiejskiej i zarazem parafialnej wspólnoty.                                                                                                                                       

                          

                                                             W imieniu Parafii Św. Urbana

                                                        Ks. Proboszcz Aleksander Smarduch

 

Do oświadczenia dołączamy podpisy Parafian popierających działanie kurantów i dzwonów na wieży kościelnej zgodnie z założeniami z 2011 roku.