Parafia św Urbana

Hecznarowice

Get Adobe Flash player


 

                                                                                                                                                                 Hecznarowice 17.10.2021r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA, KTÓRE KIERUJEMY

 DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH   DELEGATURA W BIELSKU – BIAŁEJ

W odpowiedzi na ciągłe nękania społeczności Parafii Św. Urbana w Hecznarowicach /trwające już10 lat/ związane z rzekomym naruszaniem prawa przez nadmierną głośność i częstotliwość melodii kurantów i dzwonów mechanicznych na budynku kościoła, pragniemy poinformować:

·        Dzwony mechaniczne używane są w tutejszej Parafii od 1911 roku i ich częstotliwość i głośność od tego czasu jest stała.

·        Elektroniczne kuranty, wolą tutejszych Parafian, zostały ufundowane na 100-lecie Parafii w 2011 roku i była to inicjatywa całkowicie społecznie oddolna.

·        Jest zachowywana całkowita cisza w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 /kurant i dzwony w tym czasie są wyłączone/.

·        Parafia Św. Urbana w Hecznarowicach liczy 2570 mieszkańców, z których tylko jedna rodzina t. j. 4 osoby uskarżają się na nadmierny hałas.

·        Na prośbę tej rodziny została już ograniczona głośność, częstotliwość i czas melodii.

·        Po spotkaniu tejże rodziny z Radą Parafialną przed czterema laty został też ustalony poziom głośności, który jest od tego czasu niezmienny ale przedstawiciel tej rodziny regularnie przychodził do księdza Proboszcza, raz podziękować za odpowiednią głośność, a innym razem, by domagać się wyciszenia, chociaż poziom cały czas jest stały – na odczuwalną głośność mają przecież wpływ warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, wilgotność powietrza czy ciśnienie.

·        Wielu Parafian domagało się podniesienia głośności, argumentując to chęcią lepszej słyszalności szczególnie, gdy mieszkają w większej odległości od kościoła, ale mimo tych interwencji poziom głośności pozostaje niezmienny.

·        Ksiądz Proboszcz przy okazji wizyty duszpasterskiej rozmawiał z rodzinami zamieszkałymi w bliskości kościoła, czy głośność i częstotliwość dzwonów oraz kurantów stanowi dla nich problem i nigdzie nie spotkał się ze skargami oprócz ww. rodziny, która nie mieszka w bezpośredniej bliskości kościoła.

·        Starosta Bielski w piśmie z dnia 24.02.2021r. orzekł, że powołując się na zapisy Konstytucji RP gwarantujące wierzącym swobodę wyznania i sprawowania kultu religijnego, Konkordat i Kodeks Prawa Kanonicznego, nie ma podstaw do tego, by wyłączać instalacje lub urządzenia znajdujące się w miejscach kultu religijnego.

·        Mamy dobrą wolę ale też i świadomość, że nie zaradzimy potrzebom wszystkich osób zamieszkałych na terenie Parafii – trzeba dostosować się w tym wypadku do woli większości Parafian.

·        Mamy wrażenie, że cały ten proces usiłujący zabrać naszej wspólnocie parafialnej dobro, którym cieszy się i które tworzy piękny klimat duchowego przeżywania naszej wiary, jest wpisywaniem się w modny dziś atak na wspólnotę Kościoła Katolickiego i na wolność religijną.                                                                                                                        

 

W imieniu wspólnoty Parafii Św. Urbana w Hecznarowicach 

Ks. Proboszcz Aleksander Smarduch